ที่ตั้ง : โรงเรียนสงวนหญิง 134 ถ.ประชาธิปไตย ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี Tel : 035-531659 สำนักงานการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา เขต 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรู้เรื่อง ระบบเศรษฐกิจ

เป็นการบูรณาการระหว่างวิชา ง31101 การสร้างเว็บไซต์ และรายวิชา ส32102 สังคมศึกษา 3